Tampereen Suomi-Romania ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2018

20 huhtikuu 2018
18:00-20:00

Hei jäsenet!

On taas aika kokoontua pitämään yhdistyksemme sääntömääräinen kevätkokous. Tervetuloa paikalle osallistumaan päätöksentekoon ja keskustelemaan!

Esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
  8. Yhdistyksen kevään kuulumiset ja seuraavat tapahtumat
  9. Muut esille nousevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Terveisin,
Anne Alalantela
sihteeri

Kerro ystävälle   
Yhteystiedot
Osoite:
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4
33101 Tampere
tampereen.suomi.romania@gmail.com
Rekisterinumero: 190.094
Hallitus
Säännot
Ota yhteyttä