Tampereen Suomi-Romania ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2019

24 huhtikuu 2019
18:00-19:00

Lämpimästi tervetuloa, tarjoamme kahvia ja keksejä siinä ohessa kun käydään läpi vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi käymme läpi yhdistyksen sääntöjä, tarkoituksena päivittää niitä nykyisiin tarpeisiimme sopiviksi. Sovitaan, osallistummeko ravintolapäivään toukokuussa ja puhumme myös muista vuoden 2019 tapahtumista. Tervetuloa siis mukaan, voit tulla vain kuuntelemaan, äänestämään ja vaihtamaan kuulumisia, tai jos haluat, ilmoittautua mukaan järjestämään tapahtumia!

Esityslista:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot
 8. yhdistyksen sääntöjen muuttaminen, kohdat:
  • 2 § Yhdistyksen tarkoitus
   Haluamme muuttaa kohtaa jossa puhutaan Brasovista, koskemaan Romaniaa yleisesti.
  • 3 § Toimintamuodot
   Lisäisimme toimintamuodoksi liikunnan
  • 10 § Yhdistyksen kokoukset ja koollekutsuminen
   Haluamme muuttaa kevätkokoukselle määrättyä ajankohtaa maaliskuun lopusta huhtikuun loppuun.
 9. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat
Kerro ystävälle   
Yhteystiedot
Osoite:
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4
33100 Tampere
tampereen.suomi.romania@gmail.com
Rekisterinumero: 190.094
Y-Tunnus: 2936142-4
Hallitus
Säännot
Ota yhteyttä