Tampereen Suomi-Romania ry:n sääntömääräinen kokous 2020

11 joulukuu 2020
18:00-19:00
Online

Lämpimästi tervetuloa, kokous on online, Zoom-issa, linkki lähetetään sähköpostitse yhdistyksen jäsennille.

Esityslista:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan tilintarkastajan ja varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut esille nousevat asiat
 11. kokouksen päättäminen
Yhteystiedot
Osoite:
Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4
33100 Tampere
tampereen.suomi.romania@gmail.com
Rekisterinumero: 190.094
Y-Tunnus: 2936142-4
Hallitus
Säännot
Ota yhteyttä